Projekt Státního zdravotního ústavu

Pneumokoky v mateřských školách

arrow-down
Projekt zaměřený na testování nosičství bakterií
Streptococcus pneumoniae
u dětí navštěvujících mateřské školy v České republice.

Projekt v číslech

Zúčastněných školek

13+

Počet odebraných vzorků

600+

Některé zúčastněné mateřské školy

Projekt je realizován ve spoluprácí s firmou Pfizer.