Projekt nosičství

Projekt zaměřený na testování nosičství bakterií Streptococcus pneumoniae u dětí navštěvujících mateřské školy v České republice.

MUDr. Jana Kozáková

Vedoucí projektu
Vedoucí Centra epidemiologie a mikrobiologie
Vedoucí oddělení Vzdušných nákaz bakteriálního původu
Vedoucí Národní referenční laboratoře pro streptokokové nákazy
Státní zdravotní ústav

jana.kozakova@szu.cz

MUDr. Sandra Vohrnová

Národní referenční laboratoř pro streptokokové nákazy
Státní zdravotní ústav

Doc. MUDr. Helena Žemličková, Ph.D.

Vedoucí Národní referenční laboratoře pro antibiotika
Státní zdravotní ústav

RNDr. Vladislav Jakubů, Ph.D.

Vedoucí Oddělení bakteriální rezistence na antibiotika a Sbírky kultur
odborný pracovník v laboratorních metodách v Národní referenční laboratoři pro antibiotika
Státní zdravotní ústav

MUDr. Milan Trojánek, Ph.D.

Přednosta Kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny 2. LF UK a FN Motol
Fakultní nemocnice Motol
2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy