O pneumokocích

O pneumokocích - děti

O pneumokocích - dospělí

Streptococcus pneumoniae neboli pneumokok je bakterie, která se běžně vyskytuje v dýchacích cestách lidí, tento stav se nazývá nosičství. Pokud se zjistí nosičství a nosič nemá žádné obtíže spojené s infekčním onemocněním, antibiotika se nenasazují.

Pneumokok může vyvolat různá infekční onemocnění od nezávažných infekcí horních cest dýchacích a akutních zánětů středního ucha přes zápaly plic po život ohrožující infekce krevního oběhu a záněty mozkových blan.

Infekční onemocnění vyvolané pneumokokem se léčí antibiotiky, ke kterým je dobře citlivý. Obecně u nás zůstává citlivost pneumokoků k antibiotikům relativně vysoká.

Nejlepším způsobem ochrany je očkování. Na trhu je několik vakcín, které chrání před většinou nejčastěji se vyskytujících typů pneumokoka.

Pneumokok má na svém povrchu pouzdro, podle kterého určujeme typ. Na pouzdro pneumokoka útoči imunitní systém člověka a vakcína pomáhá rozeznat pneumokoka rychleji a účinněji jej eliminovat z lidského organismu.

Infekční onemocnění vyvolané pneumokoky představují nebezpečí nejen pro děti, ale i pro seniory, například prarodiče, kteří pomáhají s hlídáním dětí. I pro tuto věkovou kategorii je doporučené očkování, protože infekční onemocnění seniorů může mít vážný průběh, očkování tak chrání nejen děti, ale i seniory.

Výběr vhodné vakcíny je nejvhodnější provádět ve spolupráci s ošetřujícím praktickým lékařem, který navrhne vakcínu podle aktuálně platných doporučení pro očkování.

Podrobnější informace: