Kontakt

MUDr. Jana Kozáková

Národní referenční laboratoř pro streptokokové nákazy
Centrum epidemiologie a mikrobiologie
Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Mobil: +420 724 810 126
Tel.: +420 267 082 260
E-mail: jana.kozakova@szu.cz