Výsledky 2022-2023

PDF ke stažení

Průběžné výsledky za období 2022-2023

Od roku 2022 probíhá v Národní referenční laboratoři pro streptokokové nákazy, ve spolupráci s Národní referenční laboratoří pro antibiotika a s MUDr. Trojánkem, projekt zjišťující nosičství bakterie Streptococcus pneumoniae u dětí, které navštěvují mateřské školy v České republice.

V období prosinec 2022 až červen 2023 byly provedeny výtěry z krku a nosu u 286 dětí ze 13 mateřských škol, celkem ze čtyř měst ČR (Praha, Hradec Králové, České Budějovice, Most). Odběr materiálů byl prováděn z krku a z nosu/nosohltanu vatovým tamponem u zdravých dětí, které neměly příznaky akutního onemocnění dýchacích cest.

Z vyšetřeného souboru 286 dětí bylo nosičství S. pneumoniae prokázáno u 55 dětí (19%). Žádné z dětí v době odběru nejevilo známky akutního onemocnění dýchacích cest.

U nalezených S. pneumoniae byl zjišťován sérotyp, ten se podařilo určit u 54 izolátů.

Údaje o očkování dětí byly součástí dotazníku pro rodiče. V 92 dotaznících byly informace o očkování vyplněny. Z 92 dětí bylo 43 očkováno alespoň jednou dávkou pneumokokové konjugované vakcíny. Pneumokok byl nalezen u 6 očkovaných dětí (u 14% očkovaných) - z toho ani jednou nebyl prokázán sérotyp obsažený v pneumokokových vakcínách. U 49 dětí, které prokazatelně nebyly očkovány pneumokokovými vakcínami, byl pneumokok nalezen u 12 dětí (u 24% z neočkovaných dětí), z toho byl 3x nalezen vakcinační sérotyp 3.

U 194 dětí nebyly zjištěny údaje o očkování, pneumokok byl prokázán u 37 z nich (u 19%). V 11 případech se jednalo o vakcinační sérotyp.

Žádný z výše uvedených nálezů nepředstavuje pro dítě jako nosiče bezprostřední nebezpečí. Pokud dítě nemá klinické příznaky akutního onemocnění dýchacích cest, není nutné bakteriální nález přeléčovat antibiotiky.